Hvězdám jsou lhostejné naše osudy, protože existují tisíce let, stovky olympiád.

Autor citátu: Daněk Oldřich     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma historie

To všechno už tu bylo a ještě bude. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám. Jakub Arbes | Detail citátu

Nebohý Říme, co teď budeš bez svého nepřítele! (Po pádu Kartága) Římský senátor | Detail citátu

Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. Vymazal František | Detail citátu

Zdravím Tě mstiteli Kosova pole (tak od dětství zdravily srbské matky své syny). Srbský pozdrav | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Co jsem jim vlastně udělala? Marie Antoaneta | Detail citátu

Běda poraženým!!! Galové | Detail citátu

Opravdu nepsal příkazy k popravám. To sekretářka. Gabriel Laub | Detail citátu

Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Leonidas | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

Ó místo bezmezného zármutku. Přehořké slzy v proudech po věky Tě budou omývat (verše na mohyle padlých bojovníků). Lipany | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Diverti nescio... (Neumím ustupovat... Heslo na praporu Zimního krále v bitvě na Bílé hoře roku 1620) Fridrich Falcký | Detail citátu

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. N.N. | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Admirál přiložil dalekohled ke slepému oku a prohlásil: Nevidím žádný signál k ústupu (příhoda z bitvy o Kodaň). Nelson Horatio, 1st Viscount Nelson | Detail citátu

Dějiny světa jsou světový soud. John Fletcher | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu." Gabriel Laub | Detail citátu

Diktatura bere lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Demokracie dává lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Dva prsty do V (vítězství). Pozdrav vznikl v bitvě u Kresčaku. Francouzští baroni před bitvou ukazovali anglickým lučištníkům, že až je porazí tak jim uříznou dva prsty (ukazováček a prsteníček), aby už nemohli napínat tětivu luku. Po bitvě ukazovali Angličané poraženým Francouzům, že oba prsty stále mají. Francouzi dodnes tento pozdrav nenávidí. Doležal Bohuslav | Detail citátu

Čím víc se to mění, tím je to stejnější. Alphonse Karr | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram | Detail citátu

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato Starší | Detail citátu

I múza dějin je jako žena - má svá stydlivá místa. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Manžel seděl na koni jako pes na zdi. Mendozza Marie Manrique de | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson | Detail citátu

"To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov..." Gabriel Laub | Detail citátu

Moře je jako historie - z perspektivy vypadá monumentálně, ale jste-li uprostřed, zvedá se vám žaludek. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. Albert Einstein | Detail citátu

Nevěřím Řekům i když dary dávají. Laokoon | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..