Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Dalajlama     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma člověk

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Biskup Vláďa | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernest Fischer | Detail citátu

Oceňujeme sami sebe podle toho, co si myslíme, že bychom dokázali udělat. Ale druzí nás posuzují podle toho, co už jsme udělali. Henry W. Longfellow | Detail citátu

Den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou. Napoleon Hill | Detail citátu

Potkali jsme nepřítele. Jsme to my. Pogo | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Dávej pravidla nebo ti je dá někdo jiný a nebudou se ti líbit. Neznámý autor | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

Nikdy nemůže být tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Neznámý autor | Detail citátu

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou. Neznámý autor | Detail citátu

Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější. Neznámý autor | Detail citátu

Talent má mnoho různých tváří. Přichází v rozmanitých tvarech a podobách. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. Dave Logan | Detail citátu

Proč chci vyhrát ? Protože nechci prohrát! Max Schmelling | Detail citátu

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. John C. Maxwell | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci. Robert J. Mckain | Detail citátu

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání. Dalajlama | Detail citátu

Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom „mistrů světa“ je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti. Milan Zelený | Detail citátu

Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů... Neznámý autor | Detail citátu

Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane. Zig Ziglar | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Potíž s bezohlednou honbou za kariérou v závodě krys spočívá v tom, že i když vyhrajete, zůstáváte krysou. Lily Tomlin | Detail citátu

Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete nejvíce unaveni. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle. N.V Peale | Detail citátu

Vynikající vedoucí jsou věčnými studenty a rozdělí se o vše, co se naučili. John. C Maxwell | Detail citátu

Nejlepší vedoucí je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali co umí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Nálada vůdce je nakažlivá. Jack Welch | Detail citátu

Leadership je jako krása – jen těžko se definuje, ale když ji vidíte, poznáte ji. Warren Bennis | Detail citátu

Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete. Jack Welch | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Zákazník nemá vždycky pravdu. Mýlí se stejně často jako má pravdu. Harold Geneen | Detail citátu

Skutečný lídr nepotřebuje vést. Je spokojen s tím, že ukáže cestu. Henry Miller | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

I ti nejtalentovanější jedinci potřebuji při průchodu neznámým terénem světlo. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban | Detail citátu

V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..