Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Dalajlama     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma člověk

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. John C. Maxwell | Detail citátu

Mnoho lidí se dostalo dál, než mohli, protože si o nich někdo jiný myslel, že mohou. Neznámý autor | Detail citátu

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jediný člověk před kterým se neschováme, jsme my sami. Proto stojí za to se trochu poznat. Neznámý autor | Detail citátu

Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější. Neznámý autor | Detail citátu

Sebeúcta je onen niterný pocit, který máme, když přemýšlíme o svě vlastní hodnotě. Denis Waitley | Detail citátu

Raději být v pekle šéfem, než-li v nebi blbcem. Jiří Vorel | Detail citátu

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

Chystáme-li se zacházet se zákazníkem jako s dobytkem, musíme rovněž přijít s obchodním modelem pro dobytek. Herb Kelleher | Detail citátu

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell | Detail citátu

Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci… Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami. Lao-c´(600 př.n.l) | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci. Dalajlama | Detail citátu

Bez našeho svolení nám nikdo nemůže ublížit. Neznámý autor | Detail citátu

Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na palubě Titaniku. Stehen R. Covey | Detail citátu

Vést druhé je záležitost srdce, ne hlavy. John C. Maxwell | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

Smích je lidské slunce, dokonalý a nepřekonatelný. Lavičková Barbora | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Seneca | Detail citátu

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vědět, jak vycházet s lidmi. Teddy Rosevelt | Detail citátu

Dej ránu první a vyhraješ! Hugo | Detail citátu

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům... Mathy | Detail citátu

Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala je ten nejcennější talent. Daniel Goleman | Detail citátu

Zákazníci, stejně jako srdce, jdou tam, kde si jich váží. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli. Noel Tichy | Detail citátu

Oceňujeme sami sebe podle toho, co si myslíme, že bychom dokázali udělat. Ale druzí nás posuzují podle toho, co už jsme udělali. Henry W. Longfellow | Detail citátu

Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci. Robert J. Mckain | Detail citátu

Leadership je mocná kombinace strategie a charakteru. Jestliže si musíte vybrat zvolte charakter. Norman Schwartzkopf | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Stephen Leacock | Detail citátu

Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme. Tomáš Baťa | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Je daleko důležitější dělat správnou věc než dělat věc správně. Peter F. Drucker | Detail citátu

Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života. Richard Koch | Detail citátu

Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy. Zig Ziglar | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..