Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska.

Autor citátu: Dalajlama     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce znovu vyléčit. To jsou slova na velkou bolest. Fulghum Robert L. | Detail citátu

Láska pozvedá slabé, nenávistí se i nedobytné hradby hroutí. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Neopouštěj toho, koho miluješ pro toho, kdo se ti líbí, neboť ten, kdo se ti líbí tě opustí pro toho, koho miluje. Neznámý autor | Detail citátu

Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska se liší od touhy mezi jinými také tím, že chce, aby se milovaný člověk dělil s milujícím o vše, dokonce i o minulost a nezdary. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Zamilovat se znamená přestat srovnávat. Otto von Bismarck | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh. Neznámý autor | Detail citátu

Milovat člověka, to znamená brát ho, jaký je. Daphne Du Maurier Classic | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad. John Erskine | Detail citátu

Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta. Karel Čapek | Detail citátu

Láska umí odpustit a nezná proklínání. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Vzpomene-li si člověk na čas kdy miloval zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo. Mauriac François Charles | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali. Americké přísloví | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecké přísloví | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Láska je velmi skutečná, jednou to poznáš, ale má jednoho nepřítele a tím je život. Anouilh Jean | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. Zeyer Julius | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku. Gore Vidal | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Nemá-li člověk to, co miluje, musí milovat to, co má. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..