Další citáty pro téma láska

V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Nejtěžší zkouškou lásky není odloučenost, nýbrž skromnost milovat mezi mnohými ženami jedinou z nich. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Milovat znamená pochopit, že druhý milovat nemusí. Bianka | Detail citátu

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Když opravdu milujete, je třeba naučit se odpouštět a umět rozlišit podstatné od nepodstatného. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann | Detail citátu

Světu jsi možná jen jedinou osobou. Ale jediné osobě můžeš být celým světem. Neznámý autor | Detail citátu

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. Shaw George Bernard | Detail citátu

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. Čapek Karel | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska je slepá, proto milujeme tmu. Guitry Sacha | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou. André Gide | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Láska přemáhá čas a čas přemáhá lásku. Německé přísloví | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Z fyzikálního hlediska je láska podmíněna dvěma přírodními jevy - přitažlivostí a třením. William Henry Bragg | Detail citátu

Láska není zapomětlivá, jen ráda zapomíná. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Všeho, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku. Sokrates | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí. Casson Herbert | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. N.N. | Detail citátu

Samota to je prázdný džbán, který dno nemá, každý ví, jak bolí být sám, každý své dno hledá,¨většinou ale tam, kde není třeba. Někdo podléhá hrám, jiný pivu třeba, ale zase jenom Pán dá ti najíst „Lásky chleba.“ Řezáč Jan | Detail citátu

Je těké milovat někoho, koho si nevážíme, ale stejně těžké je milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Láska je důležitá, ale zrádná, a jen na ní se stavět nedá. Bibi Anderssonová | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska. Giovanni Bosco | Detail citátu

Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost. Georg Foerster | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..