Další citáty pro téma láska

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči. Jacques Deval | Detail citátu

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku. Maurois André | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J.D. Loori | Detail citátu

Láska povznáší člověka z propastné přízemnosti až na vrcholky, jenž ční nad mračna. Louis Fürnberg | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

Pravá láska není to, co s nám na druhém líbí, ale co se nám na něm neoškliví. Wilhelm Bush | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Kašel, koně a lásku a lze ukrýt velmi těžko. Franklin Benjamin | Detail citátu

Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se. Georges Braque | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Čapek Josef | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Všechny bytosti, které se milují mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. Eluard Paul | Detail citátu

Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. Glazarová Jarmila | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Arndt Ernst Moritz | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Voltaire | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat. Erich Fromm | Detail citátu

Na lásku není nikdy pozdě, protože čím je kratší, tím je krásnější. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Láska k národu vlastnímu nemusí a nemá znamenat nenávist k národu jinému. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Láska nezná strach. Je-li dokonalá, rozhání kolem sebe všechny chmury. Alexandr Alexandrovič Blok | Detail citátu

Láska se rodí za nepředvídatelných okolností. Nikdy na ní nejsme dost dobře připraveni, a proto nad ní máme tak malou moc. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Láska se podobá spalničkám. Čím jsou milenci zapálenější, tím je to pro ně nemoc nebezpečnější. George Gordon Byron | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..