Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Chamberlain Diane     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho. Jiří Wolker | Detail citátu

Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle. Woody Allen | Detail citátu

Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka. Nicolas Ronald Alexis | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění. Romain Rolland | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - nic lepšího k milování stejně nenajdete. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt. Christian Dietrich Grabbe | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Představuj si, že každý den, jenž se rozzářil, je tvůj poslední. Vděčně pak přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Správně předvídá, kdo dobře žije. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi... Asi J.A.Komenský | Detail citátu

Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

To nejkrásnější v životě, je vždy zadarmo. Friedrichová Anna | Detail citátu

Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad. Jack Welch | Detail citátu

Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. Gorkij Maxim | Detail citátu

Někdy je i žít statečným činem. N.N. | Detail citátu

Celý život je jedna velká hra, záleží na nás jak dlouho jí budeme hrát. Mlnáříková Martina | Detail citátu

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občasnepochválili. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Kdo nedovede žít svou zásluhou, sní o tom, že umře cizí vinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život. Franklin Benjamin | Detail citátu

Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím. Kurdské přísloví | Detail citátu

Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem. John Howe | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí. Sokrates | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..