Lepší dobře se oběsit, než zle oženit.

Autor citátu: České přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Červánku vstávej!!! Den je plný žab a ropuch. Zaspali jsme. (Česká snoubenka - Libuše Šafránková, budí svého snoubence). Skála Miroslav | Detail citátu

Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže. Jean Anouilh | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Muži se žení, protože jsou unavení, ženy, protože jsou zvědavé, obě strany jsou rozčarovány. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství je válečné bojiště v malém. Louis Fürnberg | Detail citátu

Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou. Michel Quoist | Detail citátu

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. Jiří Žáček | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. N.N. | Detail citátu

Ten mladej chce boxovat. Tak jsem mu poradil, ať se ožení. Stalone Sylvestr | Detail citátu

Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst. Alberto Sordi | Detail citátu

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti. Ingrid Bergmanová | Detail citátu

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Muž, který touží po šťastném manželství, musí držet pusu zavřenou a šekovou knížku otevřenou. Groucho Marx | Detail citátu

Manželství je následek epidemie lásky. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italská přísloví | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Ambrose Bierce | Detail citátu

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu. Finská přísloví | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí. Blaise Pascal | Detail citátu

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. Franklin Benjamin | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Proti zkušené ženě má muž jedinou zbraň - svůj klobouk. Vždy si jej může nasadit a prchnout. John Barrymoore | Detail citátu

Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení. Španělská přísloví | Detail citátu

Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny ženy byli vdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Vkus se tříbí věkem. Před čtyřiceti lety se mi stávalo, že jsem se vdala za muže, které bych dnes nepozvala ani na oběd. Liz Taylorová | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

V manželství se mohou cítit spokojeni jen ti, kdo do něj vstupovali s vlastnostmi trvalými. József Eötvös | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. Joseph Joubert | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Dříve dostával muž ženu, která uměla vařit jako její matka. Dnes dostane nanejvýš ženu, která umí kouřit jako její otec. N.N. | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Rowlandová Helen | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Ke svatbě je třeba větší odvahy než k válečnému tažení. N.N. | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. Přísloví | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Sainte-Beuve Charles Augustin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..