Další citáty pro téma práce

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Jaká práce, taková odměna. Latinská přísloví | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Kdo mluví o lásce k práci, buď nikdy nemiloval, nebo neví, co je to práce. Patricie Holečková | Detail citátu

Života je na práci škoda. Haitské přísloví | Detail citátu

Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce. Josef Čapek | Detail citátu

Světa nepřebudu, díla nepředělám. Česká přísloví | Detail citátu

Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mne nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný. Vinci Leonardo da | Detail citátu

Nejvíce práce mi dá přimět se k nějaké práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil. Jack Welch | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Šlechetný se nežene do řečí, ale spěchá do práce. Konfucius | Detail citátu

Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Zig Ziglar | Detail citátu

Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru. Smiles Samuel | Detail citátu

Práce často vysouší slzy a dodává radost. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nejneukázněnější pracovník je ten, který kritizuje své nadřízené přes jejich výslovný zákaz. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter F. Drucker | Detail citátu

Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Tím nejzřetelnějším na energii je, že nic jiného neexistuje. Lawrence Blair | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Čapek Karel | Detail citátu

V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy. Honoré de Balzac | Detail citátu

V práci o hospodě a v hospodě o práci. Milan Růžička | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Dno pracovní morálky - člověk nedělá nic a také ho to nebaví. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě hůř. Milan Růžička | Detail citátu

Pracujeme všichni do úplného sebezničení. Někdo přitom dokonce občas něco udělá. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. N.N. | Detail citátu

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. Jakub Arbes | Detail citátu

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. Viktor Frankl | Detail citátu

Řemeslo má prý zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesly tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Pokud něco stojí vůbec za námahu, je třeba to udělat pořádně. Thomas Carlyle | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..