Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko.

Autor citátu: Česká přísloví     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Joseph Ernest Renan | Detail citátu

Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání. Jack Welch | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Pokud něco stojí vůbec za námahu, je třeba to udělat pořádně. Thomas Carlyle | Detail citátu

Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. Václav Bělohradský | Detail citátu

Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Ryun | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Když nemám co dělat, pracuji. Karel Čapek | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dělá schopnost dělat je skvěle. Zig Ziglar | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu. Fred Smith | Detail citátu

Jaká práce, taková odměna. Latinská přísloví | Detail citátu

Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé. Chuck Ames | Detail citátu

Najímáme chytré lidi, aby nám říkali, co máme dělat. Steve Jobs | Detail citátu

Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce. Žarko Petan | Detail citátu

Tři cesty k jisté zkáze: ženy, hazardní hry a řemeslník v domě. Georges Pompidou | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíží vlastního ovoce. Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Dno pracovní morálky - člověk nedělá nic a také ho to nebaví. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Nepřemýšlejte o rovnováze mezi prací a soukromím. Přemýšlejte o životní rovnováze. Neznámý autor | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Když dospělí nemají rádi svou práci, nestávkují. Chodí jen každý den do práce a dělají všechno na půl. Homer Simpson | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Práce je méně nudná než zábava. Charles Baudelaire | Detail citátu

Práce je nejlepším protijedem proti starostem. Montegazza | Detail citátu

Nejsladší je odpočinek, po vykonaném díle. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe. Jack Welch | Detail citátu

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, když není. Irská přísloví | Detail citátu

Práce bývá často matkou radosti. Voltaire | Detail citátu

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi. Voltaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..