Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.

Autor citátu: Casson Herbert     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Jak často člověk lituje, že miluje aniž si může pomoci. Achard Marcel | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Ztrácí se vzdálená láska, nová však přichází hned. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenom o sobě. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Latinská přísloví | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. N.N. | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Láska je jako nit, pokud se jednou přetrhne, dá se spravit, ale zůstane na ní suk. Vyhlídal Martin | Detail citátu

Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost. Georg Foerster | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Omnia vincit amor - Láska vše zmůže. Vergilius Publius Maro | Detail citátu

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. N.N. | Detail citátu

Milovat znamená létat. Žít s tím potom trpět. Koudelková Sabina | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo. Thomas Browne | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu. John Barrymoore | Detail citátu

Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Uchovejte si šarm i pod tlakem. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska je jako dlouhá černá chodba s dveřmi. Jsou dvě věci, které za těmi dveřmi mohou být. Buď ochota a porozumění. Nebo Zklamání a odmítnutí. Janáčková Kristýna | Detail citátu

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. Stendhal | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi. Paul Claudel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..