Potvora = bestie žíhaná.

Autor citátu: Bydžovská Zuzana     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ženy! Ženy! Kdo je pochopí? Jejich úsměvy odporují jejich pohledům, jejich slova slibují i vábí a zvuk jejich hlasu odrazuje. Někdy ve vteřině postihnou a uhodnou naši nejtajnější myšlenku a hned zase nechápou nejjasnější narážky. Michail Jurjevič Lermontov | Detail citátu

Ženy žijí déle než muži, protože mají to privilegium, že se starají víc o jiné než o sebe. Starost o sebe zkracuje život. Dušan Radovič | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simónidés z Keu | Detail citátu

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. Březina Otokar (Václav Jebavý) | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Jakmile vám dala žena jednou srdce, tak se už nezbavíte toho ostatního. John Vanbrugh | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Nejlepší žena - ta sousedova. Italská přísloví | Detail citátu

Málokterá žena píše aforismy. Jak taky, prosím vás, říci jednu myšlenku nanejvýš dvěma větami. Jiří Novák | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno, čeho se dopouštějí. Joseph Joubert | Detail citátu

Můžeme odhadnout mnohé, ale nemůžeme odhadnout nic z myšlení a konání ženy. Miroslav Horníček | Detail citátu

Má-li žena krásný pár nožek, může si dovolit být analfabetkou. Pitigrilli | Detail citátu

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? Freud Sigmund | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Každé zlo, jenom ne špatnou ženu! Babylónská přísloví | Detail citátu

Být dlouho bez muže má pro ženu ten nepříznivý vliv, že ztrácí svůj názor na život. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho. Achard Marcel | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Ženské se ucházejí, nabízejí a podbízejí. Přesný opak toho, po čem chlap prahne. Zdena Frýbová | Detail citátu

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. Maurois André | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak nemá mouku. Italská přísloví | Detail citátu

Žena v pláči - horší, než když bota tlačí. Německá přísloví | Detail citátu

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví. Marcel Achard | Detail citátu

Některé ženy jsou všechny stejné. Suchý Ondřej | Detail citátu

Žena mluvící je o kouzlo víc než žena mlčící. František Xaver Šalda | Detail citátu

Žena vás může přestat milovat, může z vás být otrávená, může vás opustit, nenávidět, zapomenout, ale nesmí vámi pohrdat. Jean-Paul Belmondo | Detail citátu

Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane. Mark Twain | Detail citátu

Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby muži jednali tak, jako by tomu věřili. Lenclos Ninon de | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledí na svůj prospěch. Balzac Honoré de | Detail citátu

Bylo by dobré klesnout do náruče ženy a přitom neupadnout do jejích rukou! Montherlant Henry de | Detail citátu

Když chceme rozumět mužům, studujme ženy. Francouzské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..