Kdyby muži vyhynuli. tak bychom si my ženy o tom 3 dny povídaly a pak bychom si našly jiné zvíře.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Bubílková Zuzana     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Žena nás zamíchává do života. Christian Morgenstern | Detail citátu

Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena. Perská přísloví | Detail citátu

Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená, že může nahradit každou jinou. Pitigrilli | Detail citátu

To všeobecně platí pro ženy, že jdou tam, kam jde přízeň štěstěny. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Pepánku, všechny ženský jsou potvory. Já jsem bestie ... Wurmová - Bajerová Ivana | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských. Ruské přísloví | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

S cizími ženami se nemá spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přeci tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Žena, která se odívá módněji než její kolegyně, vyvolává víc ženské závisti, než mužského obdivu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty. Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Dostává-li žena husí kůži, je to ten nejsamozřejmější proces na světě. August Strindberg | Detail citátu

Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová. Miroslav Horníček | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. Čapek Karel | Detail citátu

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň. Simonová Carly | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Francouzská přísloví | Detail citátu

Ženy! Ženy! Kdo je pochopí? Jejich úsměvy odporují jejich pohledům, jejich slova slibují i vábí a zvuk jejich hlasu odrazuje. Někdy ve vteřině postihnou a uhodnou naši nejtajnější myšlenku a hned zase nechápou nejjasnější narážky. Michail Jurjevič Lermontov | Detail citátu

Čím krásnější je žena, tím má být upřímnější, neboť jen upřímností může působit proti škodě, kterou může zavinit její krása. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví. Marcel Achard | Detail citátu

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy ho zraní. Morgenstern Christian | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead Frederick Edvin | Detail citátu

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Nechtěla před nikým nic skrývat, proto se před každým ochotně svlékla. Lech Przeczek | Detail citátu

Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí. Pascal Blaise | Detail citátu

Každá žena chce stihnout vše, co jí uteče. Josef Poláček | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Ženy jsou plemeno, které by se mělo studovat! Vohanka Libor | Detail citátu

Ženy jsou jako španělské domy. Mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout. Immanuel Kant | Detail citátu

Je tak mladá a krásná, už nyní můžeme říct: "Jednoho dne bude mít za sebou velmi zajímavou minulost". Alexi Andrejev | Detail citátu

Ženská intuice je tak pronikavá, že muže by podezírali z inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Každá žena se mýlí, dokud nezačne plakat. Pak má najednou vždy pravdu. Thomas Chandler Haliburton | Detail citátu

Muž má dvě možnosti: buď ženu dokonale poznat, nebo ji milovat. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval. Sofoklés | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..