Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima.

Autor citátu: Březina Otokar (Václav Jebavý)     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Je jen jediný způsob, jak jednat se ženami. Bohužel, nikdo ho nezná. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočitatelnosti a tajemství. Ale také - svět decimovaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chudinkami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně soupeř nebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat, a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízen spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví. Žáček Jiří | Detail citátu

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena je nepřítelem snění. Apollinaire Guillaume | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pepánku, všechny ženský jsou potvory. Já jsem bestie ... Wurmová - Bajerová Ivana | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Jestliže muž odmítne ženino milostné nabíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů - buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní. William Somerset Maugham | Detail citátu

Žena jest branou do pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpiónovým, neprospěšným tvorem. Svatý Jeroným | Detail citátu

Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, kdo svedl Evu. Eva svedla, žena začala. Lucifer šel kolem klidně. Spatřil ženu a stal se z něho satan. Anatole France | Detail citátu

Největší síla ženy je v její ovládané slabosti. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena zajde občas do divadla kvůli šatům, muž kvůli vlastní hře. Theodor Fontane | Detail citátu

Ženy nutno milovat takové jaké jsou, anebo žádné. Louis de Boissy | Detail citátu

Žena věrná, milá, jest divná co vrána bílá. Česká přísloví | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Ženy nám nikdy neprominou své vlastní omyly. Jiří Žáček | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho. Achard Marcel | Detail citátu

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? Freud Sigmund | Detail citátu

Čtyřicetiletá žena pro Tebe udělá vše, dvacetiletá nic. Balzac Honoré de | Detail citátu

Být ženou je něco tak zvláštního, tak smíšeného, tak složitého, že to žádný přívlastek nevyjádří, a mnoho přívlastků, které bychom chtěli vyslovit, by si odporovalo do té míry, že to může snést jenom žena. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Ženy, které se dobře vdaly, jezdí do práce autem. Vozí je muži, kteří se špatně oženili. Dušan Radovič | Detail citátu

Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

Čím je žena náročnější, tím je duchaprostší. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Žena muže želí, dokud nezvře zelí. Česká přísloví | Detail citátu

Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka. Feuerbach Ludwig | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Křehkost žen je přízdoba a líčidlo jejich krásy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Žena tě podvede, i když ti milostná slova v náručí přede. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Žena je živočich, který nemá ani pevnost, ani stálost. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy. René Descartes | Detail citátu

Moje žena byla především nezralá. Když jsem třeba byl ve vaně a ona přišla domů, potápěla mi lodičky. Woody Allen | Detail citátu

Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Ženy nenávidí revoluci a revolucionáře. Mají rády muže poddajné, kteří jsou vážení v bance a nechodí nikdy pozdě k obědu. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Ženy, nevěřte mužským komplimentům! Nezapomínejte že muži mají špatný vkus. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Nebitá žena je jako nedopečené maso. Cikánská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..