Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat

Autor citátu: Biskup Vláďa     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma člověk

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tomáš Baťa | Detail citátu

Den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu. Nelson Mandela | Detail citátu

Leadership je jako krása – jen těžko se definuje, ale když ji vidíte, poznáte ji. Warren Bennis | Detail citátu

Vedení je vztah. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Smích je lidské slunce, dokonalý a nepřekonatelný. Lavičková Barbora | Detail citátu

Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli. Noel Tichy | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Consumers are statistics. Customers are people. Stanley Marcus | Detail citátu

Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. Thomas A. Edison | Detail citátu

Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní boty. Zig Ziglar | Detail citátu

Klíč vyhovuje, když odemkne zámek. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Proč chci vyhrát ? Protože nechci prohrát! Max Schmelling | Detail citátu

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci. Dalajlama | Detail citátu

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. Dave Logan | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Biskup Vláďa | Detail citátu

Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová | Detail citátu

Mé malby se nikdy nevyvedou tak, jak jsem čekal, ale nikdy tím nejsem překvapen. Andy Warhol | Detail citátu

Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství. Jack Welch | Detail citátu

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. John C. Maxwell | Detail citátu

Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe. Brian Tracy | Detail citátu

V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Zákazník nemá vždycky pravdu. Mýlí se stejně často jako má pravdu. Harold Geneen | Detail citátu

Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady. John C. Maxwell | Detail citátu

15% of one’s financial success is due to one’s technical knowledge and about 85% is due to human skills and ability to lead people. Neznámý autor | Detail citátu

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Nejčastější příčinou toho, že nedosáhneme svých cílů, je skutečnost, že zabíjíme čas tím, že děláme nejdříve druhořadé věci. Robert J. Mckain | Detail citátu

Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk. Aristoteles | Detail citátu

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell | Detail citátu

Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně. Margaret Carty | Detail citátu

Můžeme se buď spokojit se zpěvem textu a melodie někoho jiného nebo se pokusit osvobodit od již zpívaných písní. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. Dalajlama | Detail citátu

Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete nejvíce unaveni. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle. N.V Peale | Detail citátu

Chystáme-li se zacházet se zákazníkem jako s dobytkem, musíme rovněž přijít s obchodním modelem pro dobytek. Herb Kelleher | Detail citátu

Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na palubě Titaniku. Stehen R. Covey | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..