Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.

Autor citátu: Bible     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Neštěstí se nepodávej, ale jdi proti němu se vší odvahou. Vergilius | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. Tomáš Baťa | Detail citátu

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Neber na sebe více, než se dá unést. Rovnováha je bezpečnější než převaha. Démokritos | Detail citátu

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon | Detail citátu

Co chceš, můžeš. Tomáš Baťa | Detail citátu

Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost. T.A.Harris | Detail citátu

Kdo začal, půl díla vykonal. Quintus Horatius | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. John Lennon | Detail citátu

Jak mají zaměstnanci pracovat ve shodě s idejemi vůdce, když je neznají? Milan Zelený | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

Jestliže jste stejní jako vaše konkurence, raději nabídněte nízkou cenu. Jack Trout | Detail citátu

Společnosti se musí naučit zapomínat, škrtat a ničit tak, aby mohli stavět znovu. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Skoro všichni lidé umřou na léky, nikterak na nemoce. Moliére | Detail citátu

Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem. Karl May | Detail citátu

Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete. Napoleon Hill | Detail citátu

Svou fantazii jsme spoutali dobrovolně. Od okamžiku, kdy člověk začal doopravdy létat sám, Pegas musí orat. Karol Irzykowski | Detail citátu

Milionáři nevěří v astrologii. Miliardáři ano. J.P. Morgan | Detail citátu

Slzami se nenatáhnou ani hodinky, natož lidský život. Charles Dickens | Detail citátu

Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Známky nám o nás říkají to, co potřebujeme vědět. Jack Welch | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek lásky. Buddha | Detail citátu

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání. Sigmund Freud | Detail citátu

Jednoduchost je obtížnější než se obvykle zdá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu. LAOC´ | Detail citátu

Míříte-li příliš vysoko, můžete minout cíl. A.A Lazarus | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už byl jednou milý. Božena Němcová | Detail citátu

Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky. Charles Schwab | Detail citátu

Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život! Jan Werich | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..