Další citáty pro téma hloupost

Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný. Moliére | Detail citátu

Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká. Česká přísloví | Detail citátu

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat. Orison Swett Marden | Detail citátu

Rozumný ví, kdy má změnit své mínění, hlupák je proměnlivý jako měsíc. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Martin Luther | Detail citátu

Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé. Jan Werich | Detail citátu

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec. Werich Jan | Detail citátu

Moudrý se usmívá, blázen se chechtá. Slovenská přísloví | Detail citátu

U hlupáků jazyk předhání myšlenku. Isokratés | Detail citátu

Hloupost neosvobozuje od myšlení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. Karel Čapek | Detail citátu

Vztah k hlupákům se neustále zlepšuje. Představte si, že ještě ve Švejkově době pro blbost superarbitrovali. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nadání nemusí být pro člověka vždy přínosem, neboť je možno být nadaný i hloupostí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Hlupák se pachtí kvůli něčemu, co se stane i bez něho. Thomas Murner | Detail citátu

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl. Česká přísloví | Detail citátu

Občas i hlupák vhodně promluví. Latinská přísloví | Detail citátu

I z hlupáka může něco být, když svou hloupost včas pozná. Pavel Kohout | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. William Shakespeare | Detail citátu

Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šiří sama. Erich Kästner | Detail citátu

Jsou jisté hlouposti, kterých se může dopustit jen odborník. František Gellner | Detail citátu

Je bláznem ten, kdo se dívá na prst, jež mu ukazuje Měsíc. Čínská přísloví | Detail citátu

Hloupost je také jistým způsobem užívání intelektu. Karol Irzykowski | Detail citátu

Kdo nevěří, že je hlupák, je hloupý - neboť se tím zbavuje vznešeného pocitu sounáležitosti s většinou. Gabriel Laub | Detail citátu

Hloupost má mnoho podob. Samé známé tváře! Patricie Holečková | Detail citátu

Moudrý muž je pánem svého ducha, blázen je však jeho otrokem. Publilius Syrus | Detail citátu

Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt. Hegesias | Detail citátu

Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupým, kde je toho třeba. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky. Latinské přísloví | Detail citátu

Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni protože by rádi chtěli něco říci. Platón | Detail citátu

Nenechme bojovat hlupáky pod korouhví rozumu. Jiří Žáček | Detail citátu

I když vezmeme-li úvahu lidskou hloupost, přece jen vědí lidé hodně. Jean Rostand | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého! Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Na myši je nejhloupější, že když už se chytí do pastičky, nespořádá aspoň ten špek, na který se nechala nalákat. Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými. Aristoteles | Detail citátu

Kdyby hlupáci nechodili na trh, špatné zboží by zůstalo neprodáno. Randall Cotgrave | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních. František Vymazal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..