Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen.

Autor citátu: Baudelaire Charles     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma ženy

Každá žena je krásná ve tmě, z dálky nebo pod slunečníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena. Perská přísloví | Detail citátu

Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno čeho se dopouštějí. Joubert Joseph | Detail citátu

Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty. Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Ženy jsou ješitné už od malička a sluší jim to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Sex-appeal je umění vyvolat u mužů zvědavost na to, co už beztoho znají. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek. Maxim Gorkij | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Neměla co na sebe. Rozhodla se proto dělat striptérku. Lech Przeczek | Detail citátu

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Čapek Josef | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě zase více její tělo než její duši. Archias Aulus Licinius | Detail citátu

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu. Philip Dormer Stanhope Chesterfield | Detail citátu

Správná žena má vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, uvažovat jako muž a dřít jako kůň. Simonová Carly | Detail citátu

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Jenom žena ví, čeho je žena schopna. Maugham William Somerset | Detail citátu

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. Erskine John | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poesie. Překlad obyčejně není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký. Maugham William Somerset | Detail citátu

Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

Slabí, kteří dovedou se svou slabostí dobře zacházet, jsou silní. To je tajemství úspěchu žen a rozvojových zemí. Murville Marice Couve de | Detail citátu

Ženy jsou čím dál dražší. Vydržovat si milenku nemůže muž, jehož žena není zaměstnaná. Dušan Radovič | Detail citátu

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá. Shakespeare William | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Oscar Wilde | Detail citátu

Věřit ženě každé slovo vede k šílenství. Ale nevěřit ani slovo, ta nuda! Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic. Honoré de Balzac | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. George Bernard Shaw | Detail citátu

Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné. Plútarchos | Detail citátu

Když mluvíte se ženou, poslouchejte především co vám říkají její oči. Hugo Victor | Detail citátu

Dáma je žena, která činí z mužů gentlemany. Guiness Alec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..