Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů.

Autor citátu: Baudelaire Charles     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Žena je nepřítelem snění. Apollinaire Guillaume | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Christian Morgenstern | Detail citátu

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žádný tvor nemá tak citlivý a jemný sluch jako žena - ta slyší, i když upadne trochu popele z cigarety na koberec. Vittorio de Siza | Detail citátu

Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže. André Maurois | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Divišová Martina | Detail citátu

Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné se s tím nespokojí. Jablonskij | Detail citátu

Mezi všemi slastmi na nás bezesporu nejvíce působí a dodává naší duši nejvíce energie rozkoš žen. Claude Adrien Helvétius | Detail citátu

Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. Marcel Proust | Detail citátu

Do žen a do melounů se nevidí. Italské přísloví | Detail citátu

Nejlepší způsob, jak se zbavit ženy - ukázat jí jen na několik dní způsob života, který jí můžeš poskytnout. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé. Jacques Prévert | Detail citátu

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žena je stará tehdy, když již ona sama si nepřipadá mladá. Orientální přísloví | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy. René Descartes | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když dalo ohromnou námahu svésti některou ženu neznamená to, že jinému se nepoddá lehce. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl. Oscar Wilde | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzské přísloví | Detail citátu

Ženy se nikdy nedají přesvědčit uvahou ani důkazem. Jen citem a silou. Alexandre Dumas mladší | Detail citátu

Krásná žena se ráda oddává bludu, že je bohyní. Nicolás Guillén | Detail citátu

Slabí, kteří dovedou se svou slabostí dobře zacházet, jsou silní. To je tajemství úspěchu žen a rozvojových zemí. Murville Marice Couve de | Detail citátu

Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Krásné ženy člověk nikdy nepozná dobře, i kdyby je studoval celý život. Jsou tak či onak nebezpečné. Josef Škvorecký | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno čeho se dopouštějí. Joubert Joseph | Detail citátu

Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji. Sacha Guitry | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Existuje-li na světě něco smutnějšího než opuštěná žena, je to žena, která předstírá, že jí to vyhovuje. Day Cathy | Detail citátu

Žena je živočich, který nemá ani pevnost, ani stálost. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek. Maxim Gorkij | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..