Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.

Autor citátu: Barrymore John     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec. Abraham Lincoln | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad. Ulpianus | Detail citátu

Dopřejte svým ženám rekreaci, vždyť i vy potřebujete trochu klidu. N.N. | Detail citátu

Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod. Sacha Guitry | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je-li muž v pokušení oženit se s 300HP, nesmí zapomenout, že příslušnou ženu nemůže odstavit do garáže nebo ji nechat běžet naprázdno. Kurt Götz | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. N.N. | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Oscar Wilde | Detail citátu

Ženy jsou jako rybáři - chvástají se těmi kusy, které jim utekly, a nadávají na ty, co se zakously. N.N. | Detail citátu

Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody. Maurois André | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. Maurois André | Detail citátu

Muž musí mít aspoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která ho očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Většina manželství se nevydaří, protože muži se žení z úplně jiných důvodů než ženy. Johannes Urzidil | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Ideální žena je ta, která je vám věrná, zahrnuje vás péčí a něhou, jako byste byl jejím milencem. Marcel Achard | Detail citátu

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému. Honoré de Balzac | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Manželství, aby nepodlehlo zkáze, vyžaduje jinou zkázu - zkázu osobnosti obou partnerů. Carlo Dossi | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Fosdick Harry Emerson | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. Česká přísloví | Detail citátu

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Vzít si manžela gynekologa je velké riziko. Najdete-li ho doma se svlečenou ženou, nevíte, je-li to nevěra nebo melouch. Erich Kästner | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Většina žen vybírá svou noční košili s větším rozmyslem než svého muže. Coco Chanelová | Detail citátu

Mzda je jako manželka - jinému ji závidíme, se svou nevystačíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je věda. Balzac Honoré de | Detail citátu

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology. Jan Procházka | Detail citátu

Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře. William Congreve | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Jean Rostand | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..