Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti.

Autor citátu: Axel Munthe     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých. Josef Čapek | Detail citátu

Nic není člověku dražší než přítel v bídě. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dva lidé, kteří se drží věci, mají větší cenu než osm lidí, z nichž každý má jiný názor. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nadšenci bez schopností jsou nebezpeční lidé. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí. Honoré de Balzac | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako parní lokomotivy - individualisté, někteří jsou jako elektrické lokomotivy - napájené s centrály. Karol Irzykowski | Detail citátu

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti. Pythagoras | Detail citátu

Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti. Abba Eban | Detail citátu

Člověk je tím, za co ho pokládájí. Friedrich Schiller | Detail citátu

Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možné zničit, ale ne porazit. Ernest Hemingway | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé se liší nejnápadněji tím, že blázni tropí pořád tytéž a rozumní pořád jiné klouposti. Karl Heinrich Waggerl | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí. Karolína Světlá | Detail citátu

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Je zajímavé, že lidé potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží. Jean Dutourd | Detail citátu

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk vítězí. Nad člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Čínská přísloví | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Člověk hloupý neustoupí. Slovenská přísloví | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce doopravdy. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic. Gustave Flaubert | Detail citátu

Pro člověka je třeba obětovat vše. Kromě lidí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Lidstvo se množí mnohem rychleji než jeho celková zásoba myšlenek. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..