Jak se řekne maďarsky důchodce? Uštván léty. Téma: humor | Detail citátu

Jak se řekne maďarsky sekretářka? Kafevároš. Téma: humor | Detail citátu