Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. Téma: láska | Detail citátu