Jeden strom les nedělá Téma: člověk | Detail citátu

Miluj a pracuj vždy tak, aby ses za vykonané nemusel omlouvat Téma: člověk | Detail citátu