Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány.

Autor citátu: Aurelius Marcus     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít. N.N. | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Žít bez užitku je totéž jako pomalu umírat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. Armstrong Louis | Detail citátu

Jaký život, takový konec. Latinská přísloví | Detail citátu

Po něčem toužit jest již důvod k žití Vrchlický Jaroslav | Detail citátu

Život je pes a proto žít je psina :-) Neznámý autor | Detail citátu

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Když si tak přemýšlím o životě, tak občas nevím jestli už mi skončil nebo teprve začne. Friedrichová Anna | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel. Charles Baudelaire | Detail citátu

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude. Hippokratés | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Sartre Jean Paul | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Někdy prostě člověk nemůže udělat to co chce, ale to co je správné! Vašutová Adéla | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Michel de Montaigne | Detail citátu

Každý dobře prožitý život, je druhý život. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Pascal Blaise | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Život ve vzpomínce znamená žít dvakrát. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě. Zenon z Kritia | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Žij život tak, abys byl s ním spokojený, až budeš na smrtelné posteli. Christian Fürchtegott Gellert | Detail citátu

Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. Německé přísloví | Detail citátu

Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Život je jako zrcadlo. Usmívej se a bude nádherné, chmuř se a bude protivné. Feuliere Edwige | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Život je krátký. Tak běž a žij! Neznámý autor | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn. Ivan Olbracht | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..