Umění se nás musí zmocňovat, musí nás strhnout. Tímto způsobem sděluje umělec ostatním své vášnivé fluidum.

Autor citátu: Auguste Renoir     Téma: umění

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma umění

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život. Oscar Wilde | Detail citátu

Jednou zestárnou výplody uměleckých šarlatánů natolik, že bychom je mohli odhalit jako podvod, aniž bychom se vystavovali nařčení z nepřátelství vůči modernímu umění. To ale už budou klasickými díly. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělec nikdy neukazuje život takový jaký je, protože by to bylo nesnesitelně nudné. Být pravdivý není tak těžké. Jean Dutourd | Detail citátu

Umělec nepotřebuje kritiku. Umělec potřebuje ocenění. Když potřebuje kritiku, není to umělec. G. Steinová | Detail citátu

Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert | Detail citátu

Nové slovo v umění může říci jen člověk, který není natolik vzdělaný, aby věděl, že všechno už bylo řečeno. Gabriel Laub | Detail citátu

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní. Emil Krotkij | Detail citátu

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Umělecké dílo je výrazem nesdělitelné skutečnosti, kterou se člověk pokouší sdělit jiným - a kterou se někdy podaří sdělit. To je jeho paradox a jeho pravda. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Miroslav Horníček | Detail citátu

Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné podle staré zásady ze Švejka: "Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mír schlafen." Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karl Marx | Detail citátu

Pegas toho musí vydržet víc než kůň. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Když mlčí múzy, hovoří manželky umělců. Michal Turovskij | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal | Detail citátu

Skromný umělec může vytvořit krásný vyšívaný kapesník. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky. Jiří Mucha | Detail citátu

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku. Josef Čapek | Detail citátu

Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil. Pablo Picasso | Detail citátu

Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Jan Blahoslav | Detail citátu

Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. Anatole France | Detail citátu

V umění lze mísit všechny styly, ale směs musí mít styl. Gabriel Laub | Detail citátu

Když na umělecké dílo nikdo neštěká, neštěkne po něm ani pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Není třeba věřit tomu, co umělec říká. Věřte tomu, co dělá. Jedině na tom záleží. N.N. | Detail citátu

Umělecká tvorba je proces, ve kterém se autor často odsoudí sám. Ladislav Muška | Detail citátu

Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když se Pegas na Parnasu neosvědčí, dělá tam úředního šimla. Václav Dušek | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek | Detail citátu

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se dali na umění. Paul Gauguin | Detail citátu

Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto. Ernst Fischer | Detail citátu

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde | Detail citátu

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása. Oscar Wilde | Detail citátu

Prý existují díla, která jsou nesrozumitelná, výstřední a šokující - a přesto nejsou umělecká. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností. Josef Čapek | Detail citátu

Laciná popularita bohužel neznamená, že umělec hraje zadarmo. N.N. | Detail citátu

Umělecká skutečnost je v nitru umělcově. Josef Čapek | Detail citátu

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva. Josef Čapek | Detail citátu

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Karel Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..