To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne.

Autor citátu: Aristide Maillol     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Život dokáže být občas milý, ale dělá to nerad. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Buďte každý den nějaký čas o samotě. Dalajlama | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - čím opravdověji ho budete milovat, tím víc budete trpět. Gabriel Laub | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Kdybyste měli co nevidět umřít a mohli jste si ještě naposledy zatelefonovat, komu byste zavolali a co byste mu řekli? Tak na co čekáte !!? Stephen Levine | Detail citátu

I love deadlines. I like the whoosing sound they make as they fly by. Douglas Adams | Detail citátu

Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii. Čínské přísloví | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Holé šílenství je žít v nedostatku, abys zemřel jako boháč. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Nejde-li o život, jde o hovno. N.N. | Detail citátu

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. Konfucius | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter Drucker | Detail citátu

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt. Christian Dietrich Grabbe | Detail citátu

Umírněnost je zdrojem, z něhož čerpáme zdraví a radosti života. Alain René le Sage | Detail citátu

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. Hyrum Smith | Detail citátu

Život je příběh vyprávěný blbcem. Shakespeare William | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein | Detail citátu

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho. Jiří Wolker | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety. Ludwig Börne | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Staňte se někomu nezbytným a nikomu neztěžujte život. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Život je pouhá lekce v pokoře. James Matthew Barrie | Detail citátu

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..