Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof. N.N. | Detail citátu

Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido. Sigmund Freud | Detail citátu

Byl to dobrý člověk, ale věšejí i lepší. Polská přísloví | Detail citátu

Kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem. Česká přísloví | Detail citátu

Lidský život se prodlužuje. Budeme se tedy déle těšit na to, že jednou něco uděláme. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Každý člověk musí v něčem zůstat dítětem, jinak se může dát hned pohřbít. Karl Friedrich Wilhelm Wander | Detail citátu

Člověk bez vědomí - svět v temnotě. Baltasar Gracián y Morales | Detail citátu

Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají. Vasilij Osipovič Ključevskij | Detail citátu

Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž. Robert Fulghum | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. Démokritos | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Lidé, slitujte se konečně nad sebou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africká přísloví | Detail citátu

Člověk od přírody je jistě egoistou. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem. Mongolská přísloví | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Francois Mauriac | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery. Jeden který ukazuje, jeden který má, a jeden který si myslí že má. Alphonse Karr | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Fyzika nás učí, že čím víc se k předmětu přibližujeme, tím se nám zdá větší. Ve vztahu mezi lidmi je tomu však naopak. Čím blíže jsme k člověku, tím menší se nám zdá. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Neuzavírejte se do sebe - můžete se dostat do špatné společnosti. Alexi Andrejev | Detail citátu

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. André Gide | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost. Josef Kemr | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se i vnitřně odívají, jak to vyžaduje móda. Berthold Auerbach | Detail citátu

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Čínská přísloví | Detail citátu

Každý vytýká druhým, co zasluhuje vytknout sám. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. Václav Havel | Detail citátu

Co je člověk - že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku. Christian Morgenstern | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Každý člověk má nezadatelné právo na svůj názor - pokud se shoduje s naším. Josh Billings | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..