Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti.

Autor citátu: Anglické přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. Woodrow Wilson | Detail citátu

Je tak málo upřímných přátel! - poptávka po nich je ovšem také malá. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta, po které se nechodí, zůstává trním a křovím. Orientální přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. N.N. | Detail citátu

Sobectví je jed každého přátelství. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe, on ví a já vím. A naše srdce se přesto usmívají. Robert Fulghum | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli. Martin Luther | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos | Detail citátu

Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci. Twain Mark | Detail citátu

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Václav Zima | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou. Crane | Detail citátu

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ne dálkou ale zapomněním končí mnohá přátelství. N.N. | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Přítel je druhé já. Zenon z Kritia | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kteří si půjčují moje knihy a staví na ně mokré sklenice. Edwin Arlington Robinson | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. České přísloví | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Bernard Thomas | Detail citátu

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností. Friedrich Schiller | Detail citátu

Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem. Periandros | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..