Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Mít rád je víc, než milovat. Shakespeare William | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos | Detail citátu

Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Kdo půjčuje, za vlastní peníz si nepřítele kupuje. Německá přísloví | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti neutrpěly. Phahotep | Detail citátu

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jeden starý přítel je lepší než dva noví. Ruské přísloví | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé? André Brie | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

Přátelé? Voda je odnesla. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Kouzlo novosti setře vady v čerstvých vztazích stejně jako dlouhý zvyk v těch starých. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Pascal Blaise | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. Lawrence David Herbert | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobří přátelé jsou jako andělé. Nemusíš je vidět, ale víš že tady jsou. Siberry Jane | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel. Euripidés | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Blaise Pascal | Detail citátu

Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost Sokrates | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..