Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají. N.N. | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. N.N. | Detail citátu

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Twain Mark | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. N.N. | Detail citátu

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolkem na ochranu zájmů a výměnou dobrých služeb. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl přátelství. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. Latinská přísloví | Detail citátu

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabská přísloví | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. Anglická přísloví | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Elbert Hubbard | Detail citátu

Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele. N.N. | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. Polská přísloví | Detail citátu

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. William Somerset Maugham | Detail citátu

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přátele. Anglické přísloví | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Claude Mermet | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Pascal Blaise | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Přátelství je zasnoubení dvou duší. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Ke štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos | Detail citátu

Člověk je člověku nejlepším lékem. Africké přísloví | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

Na vysychajícím jezeře nehnízdí labutě, nestálého člověka se nedrží přátele. Mongolské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..