O knize se dá soudit i podle názvu.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: knihy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma knihy

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. Henry David Thoreau | Detail citátu

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem. Jeremy Bentham | Detail citátu

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé. Samuel Johnson | Detail citátu

Jeho romány byly nuda. Zato na vysoké stylistické úrovni. Ladislav Muška | Detail citátu

Ach, jaká literatura by mohla vzniknout, kdyby básníci vkládali do psaní tolik horlivosti a fantazie jako pochopové do mučení svých obětí! Gabriel Laub | Detail citátu

Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý. Bernard Bolzano | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele. Vladimír Just | Detail citátu

Konečným cílem cenzury je povolovat jen takové knihy, které stejně nikdo nečte. Giovanni Guareschi | Detail citátu

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nikdo nečte. Když už čte, tak nerozumí. A když čte a rozumí, stejně zapomene. Stanislaw Lem | Detail citátu

Jeho nejoblíbenější četbou byly vkladní knížky. Lech Przeczek | Detail citátu

Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury. Ernst Fischer | Detail citátu

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu. John Ruskin | Detail citátu

Náruživý knihomol - čte dokonce i ty knihy, které recenzuje. Gabriel Laub | Detail citátu

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku. Anatole France | Detail citátu

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer | Detail citátu

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší. Emil Krotkij | Detail citátu

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. Bernard Bolzano | Detail citátu

Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy. Michel de Montaigne | Detail citátu

Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající - dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip. Gabriel Laub | Detail citátu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský | Detail citátu

V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě. Aleksander Świetochowski | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon | Detail citátu

Napsal jsem to velmi složitě, protože o tom nic nevím. Gabriel Laub | Detail citátu

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. Victor Hugo | Detail citátu

Antologie je jako všechny švestky a kousky pomerančů vyloupané z koláče. Walter Raleigh | Detail citátu

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. George Orwell | Detail citátu

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec. Mark Twain | Detail citátu

O knize se dá soudit i podle názvu. Anglická přísloví | Detail citátu

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Některou knihu čteme tak, jako bychom autorovi dávali almužnu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Miroslav Horníček | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínská přísloví | Detail citátu

Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. Ladislav Klíma | Detail citátu

Knihy jsou nádobami ducha. Thomas Mann | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..