Kdo se chce dožít stáří, musí s tím začít už v mládí.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti. Miroslav Ivanov | Detail citátu

Lidé se vyvíjejí nestejnoměrně. Některým mým vrstevníkům bylo už padesát, když mně bylo teprve padesát. Gabriel Laub | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Lidé mají v zásadě jen dvě přání: zestárnout a přitom zůstat mladí. Peter Bamm | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech. Jiří Žáček | Detail citátu

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. André Maurois | Detail citátu

Přesnost je zloděj času. Oscar Wilde | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším. Anglická přísloví | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr. Guy de Pourtales | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Komu je líto minulosti, bojí se své budoucnosti. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Čas je největší síla života. Karel Čapek | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Mladí platí v lásce za to, co dělají, staří zase za to, co nedělají. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu. George Bernard Shaw | Detail citátu

To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů. Karolína Světlá | Detail citátu

Jak ten čas letí, když je sranda. Samuel Beckett | Detail citátu

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - tehdy už je bohužel pozdě. Sigurd Hoel | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. Anna Seghersová | Detail citátu

Čas jsou sice peníze, ale nelze si ho uložit do banky, aby nám přinášel úroky. Lech Przeczek | Detail citátu

Stáří je dětství bez iluzí. Jacques Roux | Detail citátu

Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Stáří nepřichází samo. Švýcarská přísloví | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. William Somerset Maugham | Detail citátu

Ženy jsou větrné korouhvičky, jež se neustálí, dokud nezreziví. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Ludwig Börne | Detail citátu

Česnek má hlavu bílou, ale kličku zelenou. Polská přísloví | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínská přísloví | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" William Shakespeare | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Aktivní vztah k současnosti je především kritický vztah k minulosti. Neboť jenom ten je svým smyslem zaměřen do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Stáří se má vždycky ctít. Latinská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..