Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma čas

Mladí jsme, dokud nejsme se světem spokojeni. Staří jsme, když už nejsme se světem spokojeni. Gabriel Laub | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. George Bernard Shaw | Detail citátu

Se špatnou náladou se stárne velmi rychle. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo. Miroslav Horníček | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem. Richard Sennett | Detail citátu

Komu je líto minulosti, bojí se své budoucnosti. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby. Židovská přísloví | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je starší, tím je pro svého muže zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Stáří je prozatím něco, co se přihodilo jiným ženám. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Jaká to vzpurná mládež! Místo, aby poslouchala staré, napodobuje je. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Aktivní vztah k současnosti je především kritický vztah k minulosti. Neboť jenom ten je svým smyslem zaměřen do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Stařec je, kdo je o deset let starší než ty. O'Henry | Detail citátu

Staří jsme jen tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou, která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka. Sacha Guitry | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. William Somerset Maugham | Detail citátu

Ničím nestárne člověk rychleji než neustálou myšlenkou na to, že stárne. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože. Friedrich Schiller | Detail citátu

Nejsilnějším lékem na stáří je láska. John Stuart Mill | Detail citátu

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor na minulost. Bohuslav Martinů | Detail citátu

Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání. Franz Kafka | Detail citátu

Minulost je minulost, a tady vedle ní je budoucnost. Graham Greene | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Jak ten čas letí, když je sranda. Samuel Beckett | Detail citátu

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Stáří je nevyléčitelná choroba. Latinská přísloví | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. Gabriel Laub | Detail citátu

Je pravda, že v případě starých mužů zatížených na zajíce všechno závisí na těch mladých. Já bych taky chtěla mít kolem sebe spoustu mladých mužů, ale záleží to na nich. Stella Zázvorková | Detail citátu

Česnek má hlavu bílou, ale kličku zelenou. Polská přísloví | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Čas je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho. Herbert Spencer | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..