Mé malby se nikdy nevyvedou tak, jak jsem čekal, ale nikdy tím nejsem překvapen.

Autor citátu: Andy Warhol     Téma: člověk

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma člověk

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady. Tomáš Baťa | Detail citátu

Pokud chcete znát teplotu v celém podniku, vložte teploměr do úst jeho vůdce. Rick Warren | Detail citátu

Jednej tak, abys byl šťastný. Ne aby ses šťastným jen zdál. Neznámý autor | Detail citátu

Vedení je vztah. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Sebeúcta předchází úctě druhým. Neznámý autor | Detail citátu

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. Dave Logan | Detail citátu

Leadership je partnerství. Keneth Blanchard | Detail citátu

Když se ke všem zaměstnancům chováme stejně, odcházejí. Dave Logan | Detail citátu

V království slepých může být i jednooký generálním ředitelem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Seneca | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde se právě nacházíte. Zig Ziglar | Detail citátu

Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky. Jerry Weltner | Detail citátu

Musíte vědět, kam jdete. Nikdo za vámi nepůjde, pokud nevíte, kam míříte. Steve Rivkin | Detail citátu

Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity. J.W. Goethe | Detail citátu

Nemarněte čas tím, abyste vkládali dovnitř to, co tam chybí. Snažte se naopak vytáhnout ven to, co tam chybí. Marcus Buckingham | Detail citátu

První krok proto, abyste od života získali to, co chcete je rozhodnout se, co to je. Ben Stein | Detail citátu

Ať už je důvod jakýkoli, v práci se oslavuje nedostatečně. Jack Welch | Detail citátu

Dej ránu první a vyhraješ! Hugo | Detail citátu

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte. Neznámý autor | Detail citátu

Lidé kteří jsou přesvědčeni, že budou mít úspěch, úspěch mají, i když se opakovaně potýkají s protivenstvím. Jiní mohou od života dostat to nejlepší, a přesto pořád selhávají, protože v sobě vidí poražené. John C. Maxwell | Detail citátu

Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost. Louis L´Amour | Detail citátu

Zboží má takovou hodnotu, jakou je je za něj kupující ochoten zaplatit. Pubilius Syrus | Detail citátu

Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních. John C. Maxwell | Detail citátu

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí. Dalajlama | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Zákazník, který si stěžuje, je můj nejlepší kamarád. Stew Leonard | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. Hal Urban | Detail citátu

Člověk nemůže nevést. Watzlawick | Detail citátu

Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry. Abraham Lincoln | Detail citátu

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot | Detail citátu

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson | Detail citátu

Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu. Nelson Mandela | Detail citátu

Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům... Mathy | Detail citátu

Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše. Victor Hugo | Detail citátu

Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti. Kjell A Nördström | Detail citátu

Neutíkej od problémů. Otoč se a jdi je vyřešit! Neznámý autor | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford | Detail citátu

Dávej pravidla nebo ti je dá někdo jiný a nebudou se ti líbit. Neznámý autor | Detail citátu

Smích je lidské slunce, dokonalý a nepřekonatelný. Lavičková Barbora | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..