Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé.

Autor citátu: André-Pierre Dac     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením. Karel Čapek | Detail citátu

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké. Jean Antoine de Baif | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči. Jacques Deval | Detail citátu

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. Tennyson Alfred | Detail citátu

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska. Shakespeare William | Detail citátu

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce. Lucas Durtain | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Nám ke spánku jediný bude břeh, jediný bude krytbou strom. Z vody též jedné často my píti budeme. Sextus Propertius | Detail citátu

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován. Pavese Cesare | Detail citátu

Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. Glazarová Jarmila | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

První láska nám určí jen směr, nikoliv vkus. Všechny ostatní jsou už jen hledáním vkusu v tom směru. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sebe nepoznává. Casanova Giacomo Girolamo | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Ionesco | Detail citátu

Rozejdi se, dokud máš s kým. Bolek Polívka | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Rozejdi se dokud máš s kým. Polívka Bolek | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě důležitější, jestli ty nebo můj život a já odpovím, že můj život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty. IMAGER | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Mezi mužem a ženou neexistuje povinnost, je jenom láska - anebo to naopak není láska. Pearl Bucková | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Luna a láska, když nerostou, ubývají. Portugalské přísloví | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Louis Aragon | Detail citátu

Nikdy nepochopím lásku. Germaniová Natália | Detail citátu

Nenajde se na světě země, kde by láska nedělala z milenců básníky. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Láska neodpustí buď nic anebo všechno. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Co je všem skryté, to láska uhádne. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Láska je to čemu se po svatbě říká omyl. Twain Mark | Detail citátu

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce. Dickens Charles | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..