Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje.

Autor citátu: André Maurois     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Ke svatbě nestačí příteli dva páry bosých nohou v posteli. Anglické přísloví | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždycky nespokojena. Balzac Honoré de | Detail citátu

Manželství nejsou jak si dohodneme, ale jak dopadnou. Maurice Chevalier | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a napůl omezit svá práva. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Manžel mi přišel na nevěru a udělal mi permanentní make up. Nováková Martina | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších, ty další v próze. Breton André | Detail citátu

Po zkombinování dvou platů a přestěhování do společného bytu bude mít manželský pár menší kapesné než měl každý z nich za svobodna. Lansky Paul | Detail citátu

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám. Sigmund Freud | Detail citátu

Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod. Sacha Guitry | Detail citátu

Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec. Abraham Lincoln | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. Maurois André | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen zatepla. Italská přísloví | Detail citátu

Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí spojit dva, aby je unesli...někdy i tři. Alexandre Dumas mladší | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Stará, kdybych tenkrát potkal medvěda, tak ten mě sežral hned, ale ty mě žereš 30 let. Vtip ČR | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Oscar Wilde | Detail citátu

Ženatý muž může zapomenout na své chyby. Je zbytečné aby si tutéž věc pamatovali dva lidé. N.N. | Detail citátu

Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí. Blaise Pascal | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Oženit se je velmi snadné, být ženatý - toť problém. Miguel de Unamuno y Jugo | Detail citátu

Dost času je dva roky pred smrtí se oženit. Slovenská přísloví | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Žena lituje každý týden, že se vdala, muž každý den, že se oženil. Orientální přísloví | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. Henrik Ibsen | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Marcel Achard | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná. Indické přísloví | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských? Ruská přísloví | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..