Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé.

Autor citátu: André Brie     Téma: osud

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma osud

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. Ambrose Bierce | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Ten, kdo si svůj osud řídí tak, aby byl druhým něco platný, má rád své povolání. Gérard Philipe | Detail citátu

Každý svého osudu strůjce. Latinská přísloví | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Albert Einstein | Detail citátu

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá - to je naše cesta, náš smysl, náš osud. Vladimír Mináč | Detail citátu

Nikdo neváhá snášet osud společný všem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

S radostí přijmi svůj osud. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Osud člověka je utvářen jeho povahou. Cornelius Nepos | Detail citátu

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinská přísloví | Detail citátu

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů. Agatha Christie | Detail citátu

Osud je vůl, to jste si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled. Jan Werich | Detail citátu

Každý osud je možno jen snášením zmáhat. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé. André Brie | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud často narazí na nás jako my na něj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami. N.N. | Detail citátu

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare | Detail citátu

Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu. N.N. | Detail citátu

Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. Publilius Syrus | Detail citátu

Osud je zlomýslný jak stará babizna. Elsa Trioletová | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. N.N. | Detail citátu

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte. Julius Zeyer | Detail citátu

Většina lidí se činí nespokojenými jen přehnanými nároky na osud. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. Francois Mauriac | Detail citátu

Nejhorší a nejlepší často sdílejí společný osud. Patricie Holečková | Detail citátu

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pospíchejte, lepší osud už čeká. Victor Hugo | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..