President je vedoucí osobnost malé skupiny lidí, o nichž - a právě jenom o nichž - je všeoberně známo, že žádného z nich masy jejich spoluobčanů nechtěly za presidenta.

Autor citátu: Ambrose Bierce     Téma: politika

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma politika

Rodinné stříbro ... Ježek Tomáš | Detail citátu

Neznám výroky Dr.Husáka. Macek Miroslav | Detail citátu

Odbory: organizace, která bojuje o to, aby stále více lidí za stále více peněz stále méně pracovalo. Michael Schiff | Detail citátu

Státník má umírat na infarkt, to je nejdůstojnější obchod. Puklo mu srdce pod tíhou povinností. Ladislav Mňačko | Detail citátu

Koalice je manželství z rozumu, v němž se tráví líbánky v oddělených postelích. Jean Marivaux | Detail citátu

Při rozumné hospodářské politice bude za dva roky v ČSFR stejná životní úroveň jako v Rakousku (prosinec 89). Komárek Valtr | Detail citátu

Teta z Orlických hor... Ježek Tomáš | Detail citátu

Masochističtí politikové jsou agenty sadistů. Gabriel Laub | Detail citátu

Volte toho, kdo vám nejméně slibuje - ten vás také nejméně zklame. Bernard Baruch | Detail citátu

Politik se nemůže zmýlit natolik, aby to nedokázal odůvodnit. J. Z. Elka | Detail citátu

Jaký je stav utkání ? Vedeme 1:1. Musíme vyrovnat. Češka Roman | Detail citátu

Hlavou i srdcem. Volební heslo ODS | Detail citátu

Delegace: skupina osob zmocněných nezaujímat stanovisko k ničemu a za žádných okolností. Georges Elgozy | Detail citátu

Humoristé nepřecházejí do politiky - nemají rádi blbé vtipy. Gabriel Laub | Detail citátu

Z politického vývoje v Československu se mi dělá špatně od žaludku. Castro Fidél | Detail citátu

Nikdy před Vámi nebudeme uhýbat očima (volební heslo 96). Zeman Miloš | Detail citátu

Politikové klopýtají o své dnešní problémy a o svoje včerejší výroky. Rusk Dean | Detail citátu

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Stát by na tom byl dokonce někdy lépe, kdyby se nesnažil být bohatý. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Konzervativec je politik zamilovaný do existujícího zla, odlišující se od liberála, který ho chce nahradit novým zlem. N.N. | Detail citátu

Levice ví, co chce pravice. Pravice ví, co chce levice. Těžké je jen poznat sama sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Socialismus nebo smrt! Castro Fidél | Detail citátu

Dobrý diplomat musí umět proměnit mření kotlů syrové skutečnosti v něžné, libozvučné akordy harfy. Robert Anthony Eden | Detail citátu

Všichni politici jsou od počátku světa stejní, přestože se okolnosti mění a události se nikdy nevyvíjejí stejným způsobem. Jean Dutourd | Detail citátu

V politice není nic tajného - kromě toho, co se říká veřejně. Dean Rusk | Detail citátu

ODS je ptákostrana ... Sládek Miroslav | Detail citátu

Státník se rodí s přednostmi i chybami, které odpovídají jeho postavení. Vysoký úřad je pak už jenom podpoří. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Ženy jsou lepšími diplomaty než muži - pokud se jimi ovšem opravdu nestanou. Roger Peyrefitte | Detail citátu

Politika byla vždy boj o moc, boj s mocí, boj o ovlivňování moci. Vladimír Mečiar | Detail citátu

Politika je jako kulečník - cílů se dosahuje jen karamboly. Carl Mertz | Detail citátu

Kdo se ničemu nevyučil, má jen dvě možnosti - buď se stát pomocným dělníkem nebo jít do politiky. Gabriel Laub | Detail citátu

Diplomacie spočívá v tom hladit psa tak dlouho, než je hotový náhubek. Fletcher Knebel | Detail citátu

Ředitelé ZOO protestují proti přirovnávání české ekonomiky k středoevropskému tygru (rok 1991). Komárek Martin | Detail citátu

Proti americkému prezidentovi B.Clintonovi nic nemám ... Castro Fidél | Detail citátu

Státník je politik, který je deset patnáct let mrtev. Harry Truman | Detail citátu

Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby. Dean Acheson | Detail citátu

Politikové klopýtají o své dnešní problémy a o své včerejší výroky. Carlo Franchi | Detail citátu

Starý státník: muž, který je dost starý na to, aby měl vlastní názor, a který si ho ponechává pro sebe. Bernard Baruch | Detail citátu

Máme nejenom hlavu, ale i srdce (Volební heslo ODS v roce 2000). Klaus Václav | Detail citátu

Milý synu ...! (Oslovení M.Ortegy po vyhraných volbách v Nikaragui). Camora Violeta | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..