Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby.

Autor citátu: Ambrose Bierce     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Mnohý si myslí, že je Don Juan, a zatím je jen Faun. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Ke svatbě je třeba větší odvahy než k válečnému tažení. N.N. | Detail citátu

Střídání pastvy jde telatům k duhu. Anglická přísloví | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Oženit se je velmi lehké, být ženatý - to je problém. Unamuno Miguel de y Jugo | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Spisovatel, říkával Diderot, může mít milenku, která píše knihy, musí však mít manželku, která mu žehlí košile. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Ten mladej chce boxovat. Tak jsem mu poradil, ať se ožení. Stalone Sylvestr | Detail citátu

Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví. Čínské přísloví | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je největším pozemským štěstím, pokud je založeno na skutečné sympatii. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Manželství je bitevní pole a ne záhon růží. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná pravda. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Šťastné vdovství je jediná naděje, která udržuje ženu v dobré náladě. John Gay | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec. Abraham Lincoln | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži jsou velmi rozdílní, ale jako manželé jsou jeden jako druhý. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždycky nespokojena. Balzac Honoré de | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosých nohou v posteli. Anglická přísloví | Detail citátu

Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti. Ingrid Bergmanová | Detail citátu

Že se nestydíš bít ženu v neděli, když na to máš pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu... Ilja Ilf | Detail citátu

Manžel je muž, který před svatbou byl docela chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Balthasar Hans Urs von | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad. Ulpianus | Detail citátu

Létající talíře nejsou nic nového - jsou tak staré jako manželství. Václav Dušek | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..