Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby.

Autor citátu: Ambrose Bierce     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždycky nespokojena. Balzac Honoré de | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Manželství je jako loterie. Nikdo nesmí počítat, že on to bude, kdo vyhraje. Guy de Maupassant | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. Neděla Milan | Detail citátu

Protiklady se přitahují - například chudé mladé dívky a bohatí staří pání. Jayne Mansfieldová | Detail citátu

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám. Sigmund Freud | Detail citátu

Manželství je jako obležená pevnost. Ti co jsou venku chtějí dovnitř a naopak. Arabské přísloví | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Ženich musí dokazovat svou lásku, manžel své alibi. Boris Notkin | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství. André Maurois | Detail citátu

Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné. Eduard Petiška | Detail citátu

Každá žena hledá mimořádného muže. Když ho nalezne, snaží se učinit z něho cvičenou opici podle svých představ. Rod Steiger | Detail citátu

Létající talíře nejsou nic nového - jsou tak staré jako manželství. Václav Dušek | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Mám rád pořádek, čisté prostředí, klid, skromnost, upřímnost, poctivost a slušnost. Ale přesto - doma je doma. Jiří Robert Pick | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italské přísloví | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. Přísloví | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Manželství je jako jízda autem bez bezpečnostních pásů, nikdo neví kdy a kam z něho vypadne. Odlas Jiří | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Muži nežeňte-se, nebo se aspoň do ženění tak nežeňte. Václav Dušek | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. N.N. | Detail citátu

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. Mencken Henry Louis | Detail citátu

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser Fritz | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Horatius | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou. Michel Quoist | Detail citátu

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. Helen Rowlandová | Detail citátu

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..