Peníze nám pomáhají snášet chudobu.

Autor citátu: Alphonse Allais     Téma: peníze

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma peníze

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Na břich si lehnouti a hřbetem se přikrýti. Česká přísloví | Detail citátu

Získávej peníze pokud možno počestným způsobem, není-li to možné, tedy za každou cenu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno. Blaise Pascal | Detail citátu

Čím více lidé mají, tím více chtějí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Bohatství plodí závist, chudoba nenávist. Česká přísloví | Detail citátu

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Největší přírodní krásou krajiny je nízká daňová sazba. Ava Gardnerová | Detail citátu

Nikde jsem neviděl tolik nešťastných lidí vydělávajících 100 000 dolarů ročně jako zde v Hollywoodu. Samuel Goldwin | Detail citátu

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím. George Orwell | Detail citátu

Říká se, že peníze nedělají člověka šťastným - tím se jistě myslí peníze druhých. Jules Renard | Detail citátu

Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Majetek z nikoho neudělal boháče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mladým lidem se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to už najisto. Oscar Wilde | Detail citátu

Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobita penězi. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinská přísloví | Detail citátu

Šetrnost nad bohatství. Česká přísloví | Detail citátu

Je příjemné brát si z velké hromady. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. William Shakespeare | Detail citátu

Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí. František Vymazal | Detail citátu

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu. Latinská přísloví | Detail citátu

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Hodnota je věc abstraktní. Cena je konkrétní. Gabriel Laub | Detail citátu

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Peníze jsou sekera na rozpojení dobrých přátel. Malabarská přísloví | Detail citátu

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví. Latinská přísloví | Detail citátu

Zisk, který rychle vzrostl, se rychle ztrácí. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít. Samuel Butler | Detail citátu

Ex oriente lux, ex occidente luxus. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

V životě je levné všechno, co lze zaplatit penězi. Ale - kdo na to má? Gabriel Laub | Detail citátu

Máme-li peníze, jsme takřka bez chyby. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý. Claude Tillier | Detail citátu

Soudci jako třída prokazují při stanovení alimentů onu lehkomyslnou štědrost, s níž se setkáváme jen u lidí, kteří rozdávají cizí peníze. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Peníze nejsou všechno. Ale v každém případě nám umožňují zachovat kontakt s dětmi. Vladimír Kostiha | Detail citátu

Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze. Detlev von Liliencron | Detail citátu

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze. František Vymazal | Detail citátu

Když peněz pozbudeme, tekou nám skutečné, upřímné slzy. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Utrácím peníze, jako bych je měl. Mike Todd | Detail citátu

Zlato dokáže snáz překonat bdělou stráž, umí rozrazit zdi lépe než mocný blesk. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..