Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé.

Autor citátu: Alexandr Isajeviš Solženicyn     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Člověk - to zní hrdě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla. Blaise Pascal | Detail citátu

Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás. Michail Ivanovič Kalinin | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem. Epikúros | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové. Jonathan Swift | Detail citátu

Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi. Alexander Pope | Detail citátu

Poznej člověka a poznáš celý vesmír. Tibetská přísloví | Detail citátu

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou. Avicenna | Detail citátu

Homo sapiens se vyvinul nad všechny druhy tvorstva - je už schopen sám sebe jako druh vyhubit. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Člověku neschází síla, ale vůle. Jan Neruda | Detail citátu

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Hrozně je těší, když je někdo ještě menší. Gabriel Laub | Detail citátu

Jedna větev oheň nedělá, jeden člověk není ještě člověkem. Mongolská přísloví | Detail citátu

Člověk, který vchází do bordelu není totožný z člověkem, který byl dekorován. Jsou to dvě složky jeho života naprosto na sobě nezávislé. Jean Dutourd | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Škodou mnozí lidé zmoudřeli. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe. Axel Munthe | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk je omyl přírody. Walter Gilbert | Detail citátu

Člověk má takovou cenu jako jeho čas, nikoliv jako jeho doba. Gabriel Laub | Detail citátu

Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů. Charles Caleb Colton | Detail citátu

O povaze lidí je možné řící to, co o většině budov - má strany hezké i nehezké. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery - ten který mu připisují, ten který si připisuje on sám, a konečně ten který fakticky má. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Trýznit se hořem, toť úděl člověka. Menandros | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..