Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více...

Autor citátu: Alexander Roda Roda     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

V manželství je to jako v tanci - vždycky jeden vede druhého. N.N. | Detail citátu

Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven. Arabská přísloví | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manžel může mít vždy poslední slovo - může požádat o prominutí. Noel Coward | Detail citátu

Manželství je přístav klidu - kdo má ještě páru v těle, nemá tam co hledat. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je doživotní přijatelná daň za několikaletou svobodu. Novotný Pavel | Detail citátu

Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť. Slovenské přísloví | Detail citátu

Muž, který touží po šťastném manželství, musí držet pusu zavřenou a šekovou knížku otevřenou. Groucho Marx | Detail citátu

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Manželství je dobré pro dobré. Španělská přísloví | Detail citátu

Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nepotřebuje psa, oštěká ho vlastní žena. Polská přísloví | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Dost času je dva roky pred smrtí se oženit. Slovenská přísloví | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Dívky se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud ji nenaleznou. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Mark Twain | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. Milan Růžička | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

Manželství nejsou jak si dohodneme, ale jak dopadnou. Maurice Chevalier | Detail citátu

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. Jiří Žáček | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

Muž se žení, protože se nudí, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba dva se zklamou. Oscar Wilde | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italská přísloví | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánská přísloví | Detail citátu

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Čínská přísloví | Detail citátu

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Manželství bez hádek, jako svatba bez muziky. Turecké přísloví | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..