Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Autor citátu: Aldington Richard     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád vydaný pro neexistující železnici. Mastroianni Marcelo | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře. Shakespeare William | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání. Denis Diderot | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti. Auguste Comte | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. Courteline George | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska v nás budí hlubší city, než v nás může vzbudit žena. Alexandre Dumas starší | Detail citátu

Láska, která se kupuje, má vždy tatáž oslovení - ta která se prodává, tytéž způsoby. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Božena Němcová | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Opravdová láska očišťuje, povznáší každého člověka a dokonale ho přetváří. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je škola utrpení. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Pro jednu lásku obětujeme mnoho jiných lásek, čehož pak nejčastěji litujeme. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Je možné milovat a přitom nebýt šťastný. Je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak. Honoré de Balzac | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Fišer Oldřich | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Nic nezničí lásku tak jako ženin smysl pro humor. Oscar Wilde | Detail citátu

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska je touha po kráse. Tasso Torquato | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..