Další citáty pro téma hloupost

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Co je platná většina, když nemá rozum. Modrzewski Andrzej Frycz | Detail citátu

Vše, co se mezi smrtelníky podniká, je plno bláznovství, vždyť to konají blázni zase jen s blázny. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Hloupost je nejzvláštnější za všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. Jacques Prévert | Detail citátu

Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho. Ruské přísloví | Detail citátu

I když vezmeme-li úvahu lidskou hloupost, přece jen vědí lidé hodně. Jean Rostand | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říci něco chytrého. Voltaire | Detail citátu

Proti blbcům není ochrany, jsou příliš vynalézavý. N.N. | Detail citátu

Na světě jsou milióny hlupáků. A každý z nich to myslí dobře. Konstantin Georgievič Paustovskij | Detail citátu

Je to horší než zločin. Je to pitomost. Talleyrand-Périgord Charles Maurice de | Detail citátu

Vesmír a blbost jsem nekonečné. N.N. | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem. N.N. | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Bertrand Russell | Detail citátu

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat. Orison Swett Marden | Detail citátu

U vás ti nejmoudřejší vedou řeč, rozhodují však ti nejhloupější. Anacharsis | Detail citátu

Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají. Baltasar Gracian | Detail citátu

Bláznovství je tragické a sluší se je chápat. Hloupost se nemá chápat, nýbrž vyvracet. Karel Čapek | Detail citátu

Jdou dvě nekonečna - Bůh a pitomost. Edgar Varése | Detail citátu

Na myši je nejhloupější, že když už se chytí do pastičky, nespořádá aspoň ten špek, na který se nechala nalákat. Hebbel Christian Friedrich | Detail citátu

Hlouposti mohou být půvabné, hloupost nikdy. Alberto Moravia | Detail citátu

V geometrii by byl tupým úhlem. Emil Krotkij | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jiří Žáček | Detail citátu

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Hloupému člověku mohou být i vědomosti škodlivé. Arvo Valton | Detail citátu

Bohové nebojují proti hloupostí - žijí z ní. Jean Cocteau | Detail citátu

Tam, kde končí lidská blbost, začíná vojenská logika. N.N. | Detail citátu

Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý. Čínské přísloví | Detail citátu

Prázdnou hlavu plnost kapsy zakryje. N.N. | Detail citátu

Hlupáky nikdo nezalévá - rostou sami. Thomas Fuller | Detail citátu

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. William Shakespeare | Detail citátu

Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný. Moliére | Detail citátu

Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne. Ruská přísloví | Detail citátu

Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Flaubert Gustav | Detail citátu

Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní. Samuel Johnson | Detail citátu

Buďme vděčni za existenci hlupáků. Bez nich bychom my ostatní nemohli vyniknout. Mark Twain | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Flaubert Gustav | Detail citátu

Nafoukaný hlupák je ten, kdo se pokládá za chytřejšího než ti, kteří jsou stejně hloupí jako on. André-Pierre Dac | Detail citátu

Velcí lidé podnikají velké věci právě proto, že jsou velcí - blázni proto, že je berou na lehkou váhu. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..