Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Být č.1 je úžasné, č.2 v pořádku, č.3 těžké, č.4 téměř ztracené, č.5 Cože? Proč? Kjell A Nördström | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Hlad je špatným rádcem. Vergilius | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí. Quintus Horatius | Detail citátu

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich | Detail citátu

Známky nám o nás říkají to, co potřebujeme vědět. Jack Welch | Detail citátu

To nejdůležitější co jsem se v životě naučila je to, že dávat pozor nic nenahradí. Diane Sawyer | Detail citátu

Hrst trpělivosti má větší hodnotu, než pytel rozumu. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Konfucius | Detail citátu

Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždy se totiž najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to! šákulik | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Představivost vládne světu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Narodil jsi se jako originál, tak neumírej jako kopie! Lucie Antošová | Detail citátu

Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky. Jack Trout | Detail citátu

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Drbna je ta, kdo s Vámi mluví o jiných lidech. Nudný je ten, kdo Vám vypráví o sobě. Mistr konverzace je ten, kdo s Vámi mluví o Vás. William King | Detail citátu

Nejlepší cesta ven vede vždy skrz. Robert Frost | Detail citátu

Již se známe na tolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet. Jakub Bedrich Kuba | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Pravda vítězí, ale dá to fušku. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce. František Palacký | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Jak mají zaměstnanci pracovat ve shodě s idejemi vůdce, když je neznají? Milan Zelený | Detail citátu

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný. John Powell | Detail citátu

Šlechetný muž je smířlivý, ale ne povolný, člověk malý je povolný, ale ne smířlivý. Konfucius | Detail citátu

Neber na sebe více, než se dá unést. Rovnováha je bezpečnější než převaha. Démokritos | Detail citátu

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí. Quintus Horatius | Detail citátu

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..