Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma myšlení

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Nač se namáhat myšlenkovými pochody? Procházky nejsou tak náročné. Ladislav Muška | Detail citátu

Mít vlastní názor je výsadou lidí, jejíchž mzda není závislá na hodnocení nadřízeného. Václav Dušek | Detail citátu

Někdo si žije nad poměry, někdo myslí nad poměry. Gerhard Branstner | Detail citátu

Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Hledal hluboké myšlenky. Poslali ho ke dnu. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Tvrdíte, obžalovaný, že vaše myšlenky byly správné. Nemůžete však popřít, že byly vaše. Gabriel Laub | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. Milan Růžička | Detail citátu

Někdy i otec myšlenky musí platit alimenty. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky. Konfucius | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Je zbytečné cpát do malé hlavy velké myšlenky. Josef Poláček | Detail citátu

Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Někteří lidé mluví tak, jak mysli, někteří myslí, jak mluví, a někteří mluví, jak jiní myslí. Gerhard Branstner | Detail citátu

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland | Detail citátu

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Skromný myslitel - myslí líp, než si myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

Oportunista vždy respektuje zásady jiných, protože neví, zda již zítra nebudou i jeho zásadami. Otokar Fischer | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Blaise Pascal | Detail citátu

Většina lidí raději umře, než aby myslela. A přinejmenším jednou v životě to i udělají. Bertrand Russell | Detail citátu

Dobré myšlenky jsou jako krásné ženy - když přicházejí, je nám jedno, odkud se vzaly. Gabriel Laub | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Když se narodíme, nejprve se naučíme mluvit a teprve pak myslet. A tohle počáteční zpoždění už pak nikdy nedoženeme. Dušan Radovič | Detail citátu

I myšlenky se musejí ohánět svými otci jen tehdy, když samy nic neznamenají. Gabriel Laub | Detail citátu

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Karl Marx | Detail citátu

Odpor k nové myšlence se zvyšuje s její důležitostí. John Maynard Keynes | Detail citátu

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme. Ladislav Muška | Detail citátu

Myšlenky jsou svobodné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Jen málo lidí si může dovolit největší přepych, který na tomto světě existuje: vlastní názor. Alec Guinness | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Jiří Žáček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..