Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: osud

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma osud

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. Euripidés | Detail citátu

Žádný osud nemůže přemoci osud. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá. Victor Hugo | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Není-li žalobce, odsoudí osud. Latinská přísloví | Detail citátu

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu? Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I na řízení osudu byla kdysi kvalifikovaná božstva... Gabriel Laub | Detail citátu

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Na malých věcech závisí často osud velkých událostí. Titus Livius | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá - to je naše cesta, náš smysl, náš osud. Vladimír Mináč | Detail citátu

Osud je vůl, to jste si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled. Jan Werich | Detail citátu

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. Francois Mauriac | Detail citátu

Útěkem se řítíme doprostřed osudu. Titus Livius | Detail citátu

S radostí přijmi svůj osud. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Osud člověka je utvářen jeho povahou. Cornelius Nepos | Detail citátu

Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme. Marie Pujmanová | Detail citátu

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů. Agatha Christie | Detail citátu

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Albert Einstein | Detail citátu

Semena našeho osudu živí dávné zkušenosti. N.N. | Detail citátu

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte. Julius Zeyer | Detail citátu

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami. N.N. | Detail citátu

Zasij myšlenku a sklidíš čin. Zasij čin a sklidíš zvyk. Zasij zvyk a sklidíš charakter. Zasij charakter a sklidíš osud. N.N. | Detail citátu

Každý svého osudu strůjce. Latinská přísloví | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé. André Brie | Detail citátu

Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinská přísloví | Detail citátu

Není osud, který by se nepřekonal pohrdáním. N.N. | Detail citátu

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Cornelius Nepos | Detail citátu

Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes. Publilius Syrus | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..