Bůh nehraje v kostky.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Právo mluvit si musíte zasloužit! Dale Carnegie | Detail citátu

Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála. Mary Kay Ash | Detail citátu

Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky. Jack Trout | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě. Bible | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

Moudří nebývají učení, učení nebývají moudří. LAOC´ | Detail citátu

Měl jsem sen. Martin Luther King | Detail citátu

Tlučte a bude vám otevřeno. Bible | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců. Démokritos | Detail citátu

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Mudrc je povznesen nad všechny urážky, jež mu může někdo říci. Moliére | Detail citátu

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

A critic is a man who know the way, but can not drive a car. Kenneth Tynan | Detail citátu

Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Konfucius | Detail citátu

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon | Detail citátu

Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic. Démokritos | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Špatné zprávy často bolí, ale velmi často osvobozují. Jack Welch | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan Werich | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit. John C. Maxwell | Detail citátu

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele... Jiří Pohořalý | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. Jakub Arbes | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Je dobito. Objímal jsem stromy, četl Káju Maříka a nečetl noviny. Díky tomu jsem duševně zdráv. Miloš Zeman | Detail citátu

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..