Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.

Autor citátu: Albert Camus     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma štěstí

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. MARK RUTHERFORD | Detail citátu

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. George Bernard Shaw | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všichni bychom měli nalézt štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Utlačování a utiskování jsou základními příčinami deprese. Když je zmírníte, člověk může znovu pozvednout hlavu, bude se mu dařit dobře a stane se v životě šťastným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Že jsme byli šťastni, pochopíme až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat. Dušan Radovič | Detail citátu

Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět. Publilius Syrus | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Čapek Josef | Detail citátu

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným. Émile Zola | Detail citátu

Chceš být vůl jen proto, aby na tebe sedalo štěstí? Jiří Žáček | Detail citátu

Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. Shaw George Bernard | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit. Francis Herbert Bradley | Detail citátu

Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit. Čínské přísloví | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. Shakespeare William | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. George Bernard Shaw | Detail citátu

Štěstí je trvalá spokojenost. Matuška Waldemar | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. Albert Einstein | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být příliš šťastní. Fontenelle Bernard Le Bolivier de | Detail citátu

Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Mít v životě štěstí, dá pěknou dřinu. Odlas Jiří | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. Česká přísloví | Detail citátu

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to co chceš, ale v tom, že vždy chceš to co děláš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější. Plinius Mladší | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..