Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.

Autor citátu: Albert Camus     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Nikdy nejsme tak šťastní ani tak nešťastní, jak si myslíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je radost z příštího dne. Jiří Švejda | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je rozkoš bez pokání. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. České přísloví | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Pascal Blaise | Detail citátu

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje. Jörg Zink | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace. Carl Friedrich von Weizsäcker | Detail citátu

Všechno štěstí závisí na odvaze a na práci. Blaise Pascal | Detail citátu

Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí. John Henry Newman | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. Claudius Matthias | Detail citátu

Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. Maxim Gorkij | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Štěstí je jako sklo: jak snadno se rozbije! Německé přísloví | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost! Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk by si měl rozmyslet, zda chce být volem jen kvůli tomu, aby si na něho mohlo štěstí sednout. N.N. | Detail citátu

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. Albert Einstein | Detail citátu

Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému. Jirásek Alois | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to co chceš, ale v tom, že vždy chceš to co děláš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Velké štěstí je velké otroctví. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním. Ludwig Börne | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný. Sokrates | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..