Neexistuje žádný osud, který by nemohl být přemožen opovržením.

Autor citátu: Albert Camus     Téma: osud

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma osud

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře. Latinská přísloví | Detail citátu

Není osud, který by se nepřekonal pohrdáním. N.N. | Detail citátu

Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Osud si cestu najde. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

I na řízení osudu byla kdysi kvalifikovaná božstva... Gabriel Laub | Detail citátu

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. Friedrich Schiller | Detail citátu

Nejhorší a nejlepší často sdílejí společný osud. Patricie Holečková | Detail citátu

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá. Victor Hugo | Detail citátu

Osud je opakem přírodního zákona. Přírodní zákon poznáváme a využíváme, osud ne. Julian Tuwim | Detail citátu

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé. André Brie | Detail citátu

S radostí přijmi svůj osud. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás. N.N. | Detail citátu

Neexistuje žádný osud, který by nemohl být přemožen opovržením. Albert Camus | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Osude lidí, jak podobáš se větru. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každý svého osudu strůjce. Latinská přísloví | Detail citátu

Osud často narazí na nás jako my na něj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Povaha člověka je jeho osudem. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare | Detail citátu

Osud je vůl, to jste si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled. Jan Werich | Detail citátu

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nikdo není spokoje se svým osudem. Latinská přísloví | Detail citátu

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte. Julius Zeyer | Detail citátu

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Osud člověka je utvářen jeho povahou. Cornelius Nepos | Detail citátu

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pospíchejte, lepší osud už čeká. Victor Hugo | Detail citátu

Těžký osud je jako kůň, kterého neseme na zádech. Patricie Holečková | Detail citátu

Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. Publilius Syrus | Detail citátu

Nevěřím v osud, který člověka ovládá, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, který ho ovládne, když nedělá nic. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Svolného osud vede, vzpurného vleče. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere | Detail citátu

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval. Publilius Syrus | Detail citátu

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Albert Einstein | Detail citátu

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům. Cornelius Nepos | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..