Práce oslabuje muže a posiluje ženy.

Autor citátu: Africké přísloví     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Dříve se každé svobodné dívce říkalo panna. Dnes se každému, kdo má nějaké zaměstnání, říká pracující člověk. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Když dospělí nemají rádi svou práci, nestávkují. Chodí jen každý den do práce a dělají všechno na půl. Homer Simpson | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Pokud něco stojí vůbec za námahu, je třeba to udělat pořádně. Thomas Carlyle | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Když je moc v rukou lidu, zastrašování a hrozby nefungují. A pokud ano, jste mrtvý člověk, protože jste si najal špatné lidi. Kjell A Nördström | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Řemeslo má prý zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesly tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Lidé v zákopech jsou často v nejlepších pozicích, aby činili důležitá rozhodnutí. Je na vedoucích, aby poskytli těmto lidem svobodu a zdroje. Martin Sorrel | Detail citátu

Lepší je těžká práce než nečinnost. Konfucius | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford | Detail citátu

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham | Detail citátu

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. Dan Savage | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Workholik vědomě nevolí práci. Práce volí jeho. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Joseph Ernest Renan | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Vyhýbal se práci tak nešikovně, že vždycky na nějakou narazil. Lech Przeczek | Detail citátu

Nepřemýšlejte o rovnováze mezi prací a soukromím. Přemýšlejte o životní rovnováze. Neznámý autor | Detail citátu

Zábava a činnost dělají hodiny krátkými. Shakespeare William | Detail citátu

Dejte lidem práci, která je pro ně výzvou. Jak přijdete na to, která to je? Docela jednoduše. Zeptejte se jich. Joseph O'Connor | Detail citátu

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru. Samuel Smiles | Detail citátu

Budeme udivovat současníky i potomky. Perikles | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison | Detail citátu

Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..